मृत्युपत्र म्हणजे काय?

“मृत्युपत्र म्हणजे मृत्युपत्र करणार्‍या व्यक्तीने, त्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या  मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी यासंबंधीची कायदेशीर पध्‍दतीने घोषित केलेली इच्छा होय’’

मृत्युपत्र (Death Will) करणे आवश्यक आहे काय?

भविष्यात आपल्याच वारसदारांमध्ये भांडणे होऊन त्यांचे संबंध बिघडू नयेत म्हणून मृत्युपत्र करणे केव्हाही चांगले.

मृत्युपत्र (Death Will) करणे आवश्यक आहे काय?

 माणूस मयत झाल्‍यावर त्याच्या संपत्तीची त्याच्या इच्छेप्रमाणे विभागणी करण्याचे काम  Death Will करते.

मृत्युपत्राबाबत कायदेशीर तरतुद काय आहे?

भारतीय वारसा कायदा, १९२५. भारतीय वारसा कायदा १९२५, भाग ६ मध्‍ये कलम ५७ ते १९० अन्‍वये मृत्‍युपत्राबाबत (Death Will) तरतुदी  दिलेल्‍या आहेत.

मृत्युपत्राबाबत कायदेशीर तरतुद काय आहे?

भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम- २ (एच) अन्वये मृत्युपत्राची व्‍याख्‍या दिली आहे. भा. वा. कायदा १९२५, कलम ५७ म्‍हणजे हिंदू विल्‍स एक्‍ट

मृत्‍युपत्र नोंदणीकृतच असावे असे बंधन आहे काय?

नाही. Death Will साध्या कागदावरही करता येते. मृत्‍युपत्र स्टँप पेपरवरच केलेले असावे असे कोणतेही बंधन नाही.

मृत्‍युपत्र नोंदणीकृतच असावे असे बंधन आहे काय?

नाही.  मृत्‍युपत्र नोंदणीकृत असावे असे कोणतेही बंधन कायद्यात नाही.

जमा केलेले मृत्युपत्र (Deposited Will) म्‍हणजे काय?

नोंदणी कायदा, १९०८, कलम ४२ अन्‍वये मृत्युपत्र, सील करुन दुय्‍यम निबंधकाकडे जमा करता येते. याला Deposited Will  म्हणतात.

मृत्युपत्र करण्‍यास सक्षम व्‍यक्‍ती कोण असतात?

– Death Will करणारी व्यक्ती वयाने सज्ञान असावी तसेच मानसिकदृष्‍ट्‍या सुदृढ असावी, ती दिवाळखोर नसावी.

मृत्युपत्र करण्‍यास सक्षम व्‍यक्‍ती कोण असतात?

मुक किंवा बधीर किंवा अंध व्‍यक्‍ती, जर त्‍यांना परिणामांची जाणीव असेल तर, मृत्युपत्र करु शकतात.

मृत्युपत्र करण्‍यास सक्षम व्‍यक्‍ती कोण असतात?

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम ३० अन्‍वये हिंदू व्‍यक्‍तीला एकत्र कुटुंबाच्‍या मिळकतीमधील स्वत:च्या हिश्शाबाबत मृत्युपत्र करता येते.

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम |  YouTube

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करा.