Multiple Blue Rings

माहिती असायलाच हवी

या योजनेचा लाभ घेतल्यास अशा ग्राहकांना १ हजार ४४५ कोटी रुपयांची सवलत मिळणार आहे.

पोलीस अधिकारी व अंमलदार आणि त्यांचे नातेवाईक हे त्यांच्या खाजगी वाहनावर 'पोलीस' अशी लाल रंगाची पाटी लावून त्यांचे वाहन चालवितात

PM किसान योजना 7/12 आधारकार्ड पासबुक तयार ठेवा गावोगावी कॅम्प होणार.