शेती, जमिनी विषयक कायदे

जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

1. जमीन मोजणीचे प्रकार  2. 7/12 उतारा मधे झालेले  ‌बदल‌  3. गाव रस्ते, शेतरस्ते, शिव रस्ते रस्ते  4. शेती कुंपण योजना

जमीन मोजणीचे प्रकार चला माहिती करून घेऊया...!

शेतजमीन हद्द कायम. – पोटहिस्सा. – बिन शेती. – नगर भूमापन हद्द कायम. – भूसंपादन. – कोर्ट वाटप. – कोर्ट कमिशन.

गाव नमुना नं.७/१२ मध्ये अधिका अधिक जमीन विषयक तपशील खातेदारांना उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कालानुरूप काही बदल केले आहे

गाव रस्ते, पांदन रस्ते, शेतरस्ते, शिवरस्ते व पुर्वीपार वहिवाटी खाली असलेले रस्ते मोकळे करणे व शेतजमि‍नीत जाण्या येण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्यांपासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल