तलाठी (Talathi) यांची कर्तव्ये जमीन महसूल अधिनियम १९६६

तलाठी कामकाज परिचय: सर्वसामान्यपणे तलाठी सझा १ ते ४ गावांचा मिळून झालेला असतो. तलाठयांना जमीन […]

तलाठी (Talathi) यांची कर्तव्ये जमीन महसूल अधिनियम १९६६ पुढे वाचा »