महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 50 हजार मिळणार

नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे (land records) नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात शेती निगडीत कर्जाची मुदतीत परतफेड होवू शकली नाही. परिणामी …

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 50 हजार मिळणार Read More »