MGNREGA चला जाणून घेऊ या काय आहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना

MGNREGA

MGNREGA महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी शंभर दिवस काम उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, व त्यानंतरची राज्य सरकारची आहे. या लेखात आपण महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना याबद्दल माहिती घेणार आहोत. लेख […]

MGNREGA चला जाणून घेऊ या काय आहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना Read More »