PMKSY थेंबा-थेंबातून सिंचनासाठी ‘सूक्ष्म सिंचन योजना’

PMKSY उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब पिकांच्या पोषक वाढीसाठी उपयुक्त ठरावा. पिकांची उत्पादकता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न […]

PMKSY थेंबा-थेंबातून सिंचनासाठी ‘सूक्ष्म सिंचन योजना’ पुढे वाचा »