जीवन प्रमाण योजना पेन्शनधारकांसाठी डिजिटल हयातीचा दाखला

जीवन प्रमाण योजना (Jeevan Pramaan Yojana) ही पेन्शनधारकांसाठी बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा आहे. केंद्र सरकार, राज्य […]

जीवन प्रमाण योजना पेन्शनधारकांसाठी डिजिटल हयातीचा दाखला पुढे वाचा »