पुतळा उभारणी साठी नियम, अटी परवानगी

राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती पुतळा उभारणी करता शासन मान्यता मिळणे साठी शासनास प्रस्ताव सादर होतात. या संदर्भात विद्यमान मार्गदर्शक …

पुतळा उभारणी साठी नियम, अटी परवानगी Read More »