पुरग्रस्त नुकसान भरपाई जाहीर, Purgrast nuksan bharpai 2021

जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेलया पुररिस्थितीमुळे राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, या पुरपरिस्थितीमुळे …

पुरग्रस्त नुकसान भरपाई जाहीर, Purgrast nuksan bharpai 2021 Read More »