सावधान खाजगी गाडीवर पोलीस लिहणे महागात पडणार.

बहुतेक पोलीस अधिकारी व अंमलदार आणि त्यांचे नातेवाईक हे त्यांच्या खाजगी वाहनावर ‘पोलीस’ अशी लाल […]

सावधान खाजगी गाडीवर पोलीस लिहणे महागात पडणार. पुढे वाचा »