महा आवास अभियान प्रत्येकाला स्वत:च्या मालकीचे पक्के घर मिळणार

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांमध्ये गतिमानता वाढीसाठी राज्यात दिनांक 20 नोव्हेंबर, 2021 ते 31 …

महा आवास अभियान प्रत्येकाला स्वत:च्या मालकीचे पक्के घर मिळणार Read More »