Mahila Swayamsiddha Vyaj Partava Yojana महिला स्वयंसिद्धी कर्ज योजना | बघा संपूर्ण माहिती |

Mahila Swayamsiddha Vyaj Partava Yojana

Mahila Swayamsiddha Vyaj Partava Yojana राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध होवून त्या सक्षम व्हाव्यात. या हेतूने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत इतर मागास प्रवर्गातील महिलांकरीता ” महिला स्वयंसिध्दी व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे. Mahila Swayamsiddha Vyaj Partava Yojana योजनेचा उद्देश्य: १. सदर योजना राज्यातील महिला बचत गटातील इतर मागास प्रवर्गातील महिलांकरीता लागू असेल. इतर मागास प्रवर्गातील गरीब, […]

Mahila Swayamsiddha Vyaj Partava Yojana महिला स्वयंसिद्धी कर्ज योजना | बघा संपूर्ण माहिती | Read More »