मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना: लाभ घेण्याचे आवाहन

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना: लाभ घेण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 21 : समाज कल्याण विभागामार्फत मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत  आहेत. लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्याचे समाजकल्याण अधिकारी यांनी केले आहे. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेसाठी उत्पन्न व अर्ज अट नाही अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थिनी या योजनेचा  लाभ घेऊ […]

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना: लाभ घेण्याचे आवाहन Read More »