CM Relief Fund मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी: पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे…. असा करा ऑनलाईन अर्ज….!!!

CM Relief Fund

CM Relief Fund महाराष्ट्र राज्य शासना मार्फत सामान्य नागरिकांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जात असतात. शासनामार्फत नागरिकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आयुष्यमान भारत योजना यासारख्या योजना राबविण्यात येतात. आज आपण या लेखांमध्ये अशाच एका योजनेची माहिती बघणार आहोत, ती म्हणजे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी योजना. या योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे, पात्रता, ऑनलाइन अर्ज […]

CM Relief Fund मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी: पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे…. असा करा ऑनलाईन अर्ज….!!! Read More »