PM ShramYogi Mandhan Yojana प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना: काय आहे पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे………!!

PM ShramYogi Mandhan Yojana

PM ShramYogi Mandhan Yojana असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी जाहीर करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सुरू करण्यात आलेले आहे. वीट भट्टी कामगार, घरगुती नोकर, रिक्षा चालक, मजूर, शिंपी, मोची यांसारख्या असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केलेली आहे. या […]

PM ShramYogi Mandhan Yojana प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना: काय आहे पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे………!! Read More »