MJPJAY जाणून घेऊ या, काय आहे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना..?

MJPJAY

MJPJAY महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्वाकांक्षी आरोग्य विमा योजना आहे. पूर्वी ही योजना राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना या नावाने ओळखली जायची. या योजनेअंतर्गत काही आजारांवर शासकीय व खाजगी रुग्णालयांनी मार्फत पात्र रेशन कार्ड धारक व काही लाभार्थी ना नि:शुल्क सेवा पुरवण्यात येते. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना […]

MJPJAY जाणून घेऊ या, काय आहे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना..? Read More »