Ration Card Online Maharashtra रेशन कार्ड मोठी अपडेट | नवीन कार्ड काढणे, जुने रेशन कार्ड दुरुस्ती ची सर्व कामे घरबसल्या होणार |

Ration Card Online Maharashtra

Ration Card Online Maharashtra राज्यातील नागरीकांना नवीन शिधापत्रिकेकरिता अर्ज करणे, शिधापत्रिकेतील पत्त्यामध्ये बदल करणे, नाव वगळणे किंवा समाविष्ट करणे अशा शिधापत्रिकाविषयक अनेक प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत Public Login वर उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. तथापि, सदर Public Login सुविधेचा वापर करताना लाभार्थ्यांना विविध अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सदर अडचणी दूर […]

Ration Card Online Maharashtra रेशन कार्ड मोठी अपडेट | नवीन कार्ड काढणे, जुने रेशन कार्ड दुरुस्ती ची सर्व कामे घरबसल्या होणार | Read More »