Fixed deposit फिक्स डिपॉझिट म्हणजे काय? फिक्स डिपॉझिट करताना या गोष्टी ठेवा लक्षात…..

Fixed deposit

 Fixed deposit फिक्स डिपॉझिट म्हणजे काय? फिक्स डिपॉझिट करताना या गोष्टी ठेवा लक्षात.. Fixed deposit सध्याच्या महागाईच्या काळात मिळालेल्या आपल्या उत्पन्नातून पैशांची बचत करणे कठीण झाले आहे. प्रत्येक व्यक्तीला असे वाटते की आपण कमावलेल्या पैशांमधून काही रक्कम ही बचत झाली पाहिजे. कुठे तरी पैशांची गुंतवणूक करावी. या गुंतवणुकीमुळे आपल्या संकट काळी काळात आपल्याला त्याचा फायदा […]

Fixed deposit फिक्स डिपॉझिट म्हणजे काय? फिक्स डिपॉझिट करताना या गोष्टी ठेवा लक्षात….. Read More »