घर, दुकान, बांधकाम रस्त्यापासून किती मिटर हवे?

बांधकाम रस्त्यापासून किती मिटर हवे

घर, दुकान, बांधकाम रस्त्यापासून किती मिटर हवे?- रोड पासुन नविन घर, दुकान व औद्योगिक बांधकाम महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा याकरीता घ्यावयाची अंतरे लागु करण्याकरीता कलम-१५४ अन्वये खालील प्रमाणे महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग आदेश जाहीर केले आहे. शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१९/अनौसं-३६/१९/नवि-१३दिनांक- ०५/०८/२०१९ नुसार महाराष्ट्र खालील प्रमाणे …

घर, दुकान, बांधकाम रस्त्यापासून किती मिटर हवे? Read More »

ग्रामपंचायत कार्यालय कसे चालते? चला समजून घेऊया..!

ग्रामपंचायत कार्यालय कसे चालते? ग्रामपंचायतीची कामे:-  ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात शेतीसाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता, रस्ते, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, गावातील पथदिवे इत्यादी सुविधा पुरविणे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक मागासवर्गीय कल्याण महिला व बालकल्याण विविध उपक्रम हाती घेणे बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील जन्म-मृत्यू, उपजत, मृत्यू विवाह इत्यादींच्या नोंदी घेणे, शासनाने विहित केलेल्या वेळापत्रकानुसार व गावातील ग्रामस्थांच्या निकडीनुसार ग्रामसभा घेणे …

ग्रामपंचायत कार्यालय कसे चालते? चला समजून घेऊया..! Read More »

वाहतूक पोलिसांना गाडीची चावी काढण्याचा अधिकार आहे का….?

वाहतूक पोलिसांना गाडीची चावी काढण्याचा अधिकार आहे का

वाहतूक पोलिसांना गाडीची चावी काढण्याचा अधिकार आहे का….? नाही, वाहतूक पोलिसांना वाहन चालकाच्या गाडीची चावी काढण्याचा अधिकार नाही. ते तुमच्या चालू गाडीची चावी काढून घेऊ शकत नाही. ते तसे करत असतील तर तुम्ही त्यांची तक्रार करू शकता. पण त्यावेळी तुमचे वर्तन हे चांगले असले पाहिजे.  नाकाबंदीच्याा वेळी तपासणीसाठी पोलिसांना हात दाखवून वाहनचालकाला थांबविण्याचा अधिकार आहे. …

वाहतूक पोलिसांना गाडीची चावी काढण्याचा अधिकार आहे का….? Read More »

भूमि अभिलेख विभागाकडून केल्या जाणा-या शासकीय जमीन मोजणीचे प्रकार चला माहिती करून घेऊया…!

जमीन मोजणीचे प्रकार

जमीन मोजणी मोजणीचे खालील प्रकार पडतात– भूमि अभिलेख विभागाकडून केल्या जाणा-या शासकीय जमीन मोजणीचे प्रकार चला माहिती करून घेऊया या विषयावरील व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. 1. शेत जमिनीची हद्द कायम मोजणीची सर्वसाधारण कार्यपद्धती i) जमीन धारकांस उपलब्ध असलेल्या अभिलेखा प्रमाणे त्यांचे गटाची किंवा पोटहिस्य्याची हद्द कायम करुन मागता येते. ii) जमीन मोजणी करिता नमुन्यातील तपशील …

भूमि अभिलेख विभागाकडून केल्या जाणा-या शासकीय जमीन मोजणीचे प्रकार चला माहिती करून घेऊया…! Read More »

घर खरेदी करतांना कोणती आवश्यक काळजी घ्यावी…!!

flat home baying

प्रत्येकाच एक स्वप्न असतं कि आपलं घर खरेदी व्हावं ! त्यासाठी जीवाचा आटापिटा करून आपण पै पै जमवितो आणि अश्यात आपली फसगत झाली तर……! आपलं स्वप्न जर आपल्याला प्रत्यक्षात उतरवायचं असेल तर आपण दक्ष असायलाच पाहिजे. त्यासाठी काय ? काय ? करावे बर ! चला तर मग घेवूयात माहिती अश्याच काही महत्वांच्या बाबींची…… निवासी आणि …

घर खरेदी करतांना कोणती आवश्यक काळजी घ्यावी…!! Read More »

Police Patil म्हणजे गावातील चालते बोलते गृह खाते.

पोलिस पाटील

शिवरायांच्या काळात गाव पातळीवरील मुख्य व्यक्ती म्हणुन “पाटील” हे पद अस्तित्वात होते, प्राचीन काळापासूनच गावाचा कारभार सांभाळण्यासाठी गाव प्रमुखाची महत्त्वाची भूमिका असायची त्या भुमिकेतील व्यक्ती कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच सामाजिक समस्या सोडण्यातही सहभागी असायची. महाराष्ट्रात शिवरायांच्या काळात गाव पातळीवरील मुख्य व्यक्ती म्हणून “पाटील “हे पद अस्तित्वात होते या पदावर सहसा कर्तृत्ववान, शुर व धाडसी व्यक्तीच …

Police Patil म्हणजे गावातील चालते बोलते गृह खाते. Read More »

रु.200 मध्ये घर-जमीन नावावर करता येणार….!!

नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय, तळमजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, कॉन्सोल हालसमोर पुणे । क.का./प्र.क्र.1488/16/नौ.फी/466/16 दिनांक-31/3/2016 प्रति, सर्व नोंदणी उपमहानिरिक्षक विषय- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे अनुच्छेद 34 मध्ये नव्याने दाखल परंतुकामध्ये नमूद केलेल्या दस्तांचे नोंदणीसाठी नोंदणी फी मधून सवलत देणेबाबत. संदर्भ – आरजीएन-2016/51/सीआर-11/एम-1, दिनांक 31/3/16 महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) कायदा,2015 अन्यये दिनांक 24/4/2015 …

रु.200 मध्ये घर-जमीन नावावर करता येणार….!! Read More »

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top