सावकारी कर्ज माफ होणार शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी.

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले सावकारी कर्ज माफ होणार शासनामार्फत संबंधीत सावकारास कर्ज […]

सावकारी कर्ज माफ होणार शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी. पुढे वाचा »