Health Insurance Policy Portability जाणून घेऊ या एक विमा कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीमध्ये आरोग्य विमा बदलण्याचे फायदे- नुकसान..!

Health insurance policy Portability

Health insurance policy Portability सध्याच्या काळात आरोग्य विमा असणं ही काळाची गरज बनलेली आहे. आजच्या युगात सगळेच आरोग्य विमा काढून त्याचा लाभही घेतात. ज्या व्यक्तीने आपल्या नावे आधी पासून आरोग्य विमा घेतला आहे, त्या व्यक्तीला असा प्रश्न पडतो की सध्याची जी विमा पॉलिसी आहे, ती दुसऱ्या कंपनीत पोर्ट करावी का? विमा पॉलिसी च्या अटी व […]

Health Insurance Policy Portability जाणून घेऊ या एक विमा कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीमध्ये आरोग्य विमा बदलण्याचे फायदे- नुकसान..! Read More »