Public Provident Fund भविष्य निर्वाह निधी योजना……

Public Provident Fund

Public Provident Fund भविष्य निर्वाह निधी योजना: सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी १९६८ मध्ये सुरू करण्यात आला. भविष्य निर्वाह निधी गुंतवणुकीच्या स्वरूपात लहान बचत एकत्र करून परतावा मिळवण्याचे उद्देशाने सुरू करण्यात आला. हे एक बचतीसह कर गुंतवणुकीचे साधन आहे. कर वाचविण्यासाठी आणि खात्रीशीर परतावा मिळविण्यासाठी सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय शोधत असलेल्या व्यक्तींपैकी कोणतीही व्यक्ती पीपीएफ खाते उघडू […]

Public Provident Fund भविष्य निर्वाह निधी योजना…… Read More »