Amdar Salary आमदार यांचे वेतन, भत्ते आणि सोयी सुविधा

Amdar Salary

Amdar Salary आमदार(विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य) यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे वेतन व भत्ते, मिळणार्‍या सुविधा : १. वेतन: प्रत्येक सदस्यास आपल्या पदावधीत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान सचिवाला अनुज्ञेय असणारे आणि वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येईल असे किमान मूळ वेतन व महागाई भत्ता मिळून होणार्‍या वेतना एवढे वेतन देण्यात येईल. (७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे) २. दूरध्वनी सुविधा भत्ता : […]

Amdar Salary आमदार यांचे वेतन, भत्ते आणि सोयी सुविधा Read More »