Amdar Salary आमदार यांचे वेतन, भत्ते आणि सोयी सुविधा

Amdar Salary
Amdar Salary

Amdar Salary आमदार(विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य) यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे वेतन व भत्ते, मिळणार्‍या सुविधा :

१. वेतन:

प्रत्येक सदस्यास आपल्या पदावधीत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान सचिवाला अनुज्ञेय असणारे आणि वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येईल असे किमान मूळ वेतन व महागाई भत्ता मिळून होणार्‍या वेतना एवढे वेतन देण्यात येईल. (७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे)

  • मूळ वेतन – रु. १,८२,२००/
  • महागाई भत्ता रु.३०,९७४/- (मूळ वेतनाच्या १७% प्रमाणे)

२. दूरध्वनी सुविधा भत्ता : दरमहा -रु. ८,०००/-

आमदार यांचे वेतन, भत्ते आणि सोयी सुविधा येथे पहा

३. स्टेशनरी व टपाल सुविधा भत्ता : दरमहा -रु. १०,०००/-

४. संगणक चालकाची सेवा मिळण्यासाठीचा भत्ता : दरमहा -रु. १०,०००/-

एकूण दरमहा वेतन व भत्ते: रु. २,४१,१७४/-

Amdar Salary इतर सोई सुविधा

५. दैनिक भत्ते : रु.2,000/- प्रतिदिन विधानसभा/विधानपरिषदेच्या अधिवेशनाला किंवा समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याच्या प्रयोजनार्थ.

६. स्वीय सहायकाची विनामूल्य सेवा:

महाराष्ट्र विधान मंडळ सदस्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, 1956 मधील कलम 6 (3) अन्वये प्रत्येक आमदार सदस्यास एका स्वीय सहायकाची सेवा विनामूल्य मिळण्याचा हक्क आहे. अशा प्रकारे नियुक्त केलेल्या स्वीय सहायकास दरमहा रूपये 25,000/- एवढे पारिश्रमिक अनुज्ञेय आहे.

हे वाचले का?  Gas Consumer Rights एलपीजी गॅस ग्राहकांचे अधिकार

आमदार यांचे वेतन, भत्ते आणि सोयी सुविधा येथे पहा

७. दूरध्वनीची सोय

१ ) प्रत्येक सदस्यास तो सामान्यत: जेथे राहत असेल त्या ठिकाणी किंवा निवासासाठी तो वापरत असेल अशा राज्यातील इतर कोणत्याही ठिकाणी शासनाच्या खर्चाने, दूरध्वनी बसवून मिळविण्याचा हक्क असेल (दूरध्वनीच्या) प्रारंभिक ठेवीदाखलची तो बसविण्यादाखलची व भाडेखर्चा दाखलची रक्कम राज्य शासनाकडून सोसण्यात येईल.

२) आमदार सदस्याला निवासाच्या ठिकाणी स्वखर्चाने बसवून घेतलेल्या दूरध्वनीच्या संबंधातील भाडेखर्च शासनाकडून करण्यात येईल.

८. रेल्वे प्रवास (विद्यमान सदस्य ):

(अ) प्रत्येक विद्यमान आमदार सदस्यास प्रत्येकी रूपये 5,000/- एवढे मूल्य असणाऱ्या राज्यांतर्गत तीन कुपन पुस्तकांचा (हिरव्या रंगाची) एक संच पुरविण्यात येतो. या कुपन पुस्तकांचा वापर करून सदस्यास महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही भागात कोणत्याही रेल्वेने प्रथम वर्गाने किंवा वातानुकूलित टू-टियरने किंवा थ्री-टियरने एकट्याने रेल्वे प्रवासाची सुविधा उपलब्ध आहे.

(ब) प्रत्येक विद्यमान सदस्यास प्रत्येकी रूपये 5,000/- मूल्य असणाऱ्या राज्याबाहेरील तीन कुपन पुस्तकांचा (पिवळ्या रंगाची) एक संच पुरविण्यात येतो. या कुपन पुस्तकांचा वापर करून सदस्यास महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर एकट्याने आणि सदस्याची पत्नी/तिचा पती आणि अज्ञान मुले किंवा सोबती यांना सदस्याबरोबर महाराष्ट्र | राज्यात किंवा महाराष्ट्र राज्याबाहेरील रेल्वे प्रवास एका वित्तीय वर्षात 30,000 कि. मी. मर्यादेपर्यंत करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

हे वाचले का?  मंडल निरीक्षक सर्कल (Circle) भाऊसाहेब यांची कर्तव्ये.

आमदार यांचे वेतन, भत्ते आणि सोयी सुविधा येथे पहा

९. मार्ग परिवहन सेवेने मोफत प्रवास (विद्यमान सदस्य):

प्रत्येक विद्यमान आमदार सदस्यास एक ओळखपत्र-नि-मार्ग प्रवासपत्र पुरविण्यात येते. या ओळखपत्रावर सदस्याने एकट्याने किंवा आपल्या ओळखपत्र-नि-मार्ग प्रवासपत्र पुरविण्यात पत्नीसह / पतीसह किंवा सोबत्यासह संयुक्तपणे मुंबई वीजपुरवठा व परिवहन उपक्रम, मुंबई यांच्या बसने, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या सर्व प्रकारच्या बसने किंवा गाडीने विनामूल्य प्रवासाची सुविधा उपलब्ध आहे.

नव-नवीन माहिती

हे वाचले का?  Tukade Bandi Kayda तुकडेबंदी कायदा मधील महत्त्वाच्या तरतुदी

१०. बोटीने प्रवास मोफत:

प्रत्येक विद्यमान सदस्यास महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भागात आगबोटीने प्रवास करण्याचा हक्क आहे.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील क्लिक करा.

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top