Ration Card Type शिधापत्रिका/ रेशनकार्ड चे प्रकार: पिवळे, केशरी आणि सफेद

Ration Card Type
शिधापत्रिका/ रेशनकार्ड चे प्रकार पिवळे, केशरी आणि सफेद

Ration Card Type राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा गरीब व गरजू लोकांना त्यांची भूक भागविता यावी त्यांना प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी सवलतीच्या दराने हक्काचे धान्य मिळावे यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा केंद्र शासनाने संमत केला आहे. या नुसार गरजू लोकांना त्यांच्या उत्पन्न गटा नुसार शिधापत्रिका/ रेशनकार्ड चे प्रकार पिवळे, केशरी आणि सफेद देण्यात येत असतात याची माहिती आज आपण घेणार आहोत.

Ration Card Type शिधापत्रिका:

शिधापत्रिका देतांनाचे निकष याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांनी शासन निर्णय क्रमांक शिवाप- २०१३/प्र.क्र. १.०५/नापु-२८, दिनांक २९/६/२०१३ अन्वये विस्तृत माहिती दिली आहे.

शिधापत्रिका/ रेशनकार्ड चे प्रकार: अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

तिहेरी शिधापत्रिका योजना

सर्व साधारणतः सधन कुटुंबातील व्यक्ती स्वस्त धान्य दुकानामधील धान्य घेत नाहीत. तेत्र धान्य गरीब व गरजू लोकांना उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शिधापत्रिकेवर धान्य न घेणाऱ्या सधन कुटुंबांना शिधापत्रिकेवर धान्य देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. यासाठी राज्यामध्ये दि. १ मे १९९९ पासून तिहेरी शिधापत्रिका योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यामध्ये सर्व शिधापत्रिका/ रेशनकार्ड धारकांना पुढील निकषाप्रमाणे तीन रंगाच्या शिधापत्रिका वितरीत करण्यात येतात.

हे वाचले का?  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ

पिवळ्या शिधापत्रिका/ रेशनकार्ड साठी निकष:

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (बी.पी.एल.) लाभार्थ्यांना पिवळ्या रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी:

  • आयआरडीपीच्या यादीत समाविष्ट असावी.
  • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. १५,०००/- या मर्यादित असावे.
  • कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती डॉक्टर, वकील, स्थापत्य विशारद, चार्टर्ड अकाऊटंट नसावी.
  • कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती व्यवसाय कर, विक्रीकर किंवा आयकर भरत नसावी किंवा भरण्यास पात्र नसावी.
  • कुटुंबाकडे निवासी दूरध्वनी नसावा.
  • कुटुंबाकडे चार चाकी वाहन नसावे.
  • कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे एकूण दोन हेक्टर जिरायत किंवा एक हेक्टर हंगामी बागायत किंवा अर्धा हेक्टर बारामाही बागायत (दुष्काळी तालुक्यात त्याच्या दुप्पट क्षेत्र) जमीन नसावी.

शिधापत्रिका/ रेशनकार्ड चे प्रकार: अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

● शासन निर्णय दि. ९.९.२००८ अन्वये राज्यातील सर्व विडी कामगार तसेच सर्व पारधी व कोल्हाटी समाजाच्या कुटुंबांना आणि शासन निर्णय दि.२९.९.२००८ व २१.२.२०७९ अन्वये परित्यक्त्या व निराधार स्त्रियांना तात्पुरत्या स्वरुपात बी.पी.एल. शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर दि. १७.०१.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

●शासन निर्णय दि. १७.३.२००३ अन्वये बंद पडलेल्या कापड गिरण्या, सूत गिरण्या, साखर कारखाने इ. मधील कामगारांना पिवळ्या शिधापत्रिकांचे लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे वाचले का?  Jamin Records सातबारा जुने खाते उतारे जुने फेरफार पहा आता मोबाईलवर....

शिधापत्रिका/ रेशनकार्ड चे प्रकार: अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

केशरी शिधापत्रिकेसाठी निकष

खालील अटींची पूर्तता करणाऱ्या कुटुंबांना केशरी शिधापत्रिका देण्यात येतात.

  • कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. १५,०००/- पेक्षा जास्त परंतु १ लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त नसावे.
  • कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चार चाकी यांत्रिक वाहन नसावे. (टॅक्सी चालक वगळून)
  • कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून ४ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त बारमाही बागायती जमीन असू नये.

शुभ्र शिधापत्रिकांसाठी निकष:

ज्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न १ लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल किंवा त्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीकडे चार चाकी यांत्रिक वाहन असेल किंवा त्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून चार हेक्टरपेक्षा जास्त बारमाही शेतजमीन असेल अशा कुटुंबांना शुभ्र शिधापत्रिका देण्यात येतात.

हे वाचले का?  न्यायालयीन कामकाजाच्ये Live प्रक्षेपण होणार व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या नियमांचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ-समितीकडून प्रसिद्ध; मागविल्या सूचना/प्रस्तावe

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top