पुरग्रस्त नुकसान भरपाई जाहीर

पुरग्रस्त नुकसान भरपाई जाहीर, Purgrast nuksan bharpai 2021

जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेलया पुररिस्थितीमुळे राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेचे …

पुरग्रस्त नुकसान भरपाई जाहीर, Purgrast nuksan bharpai 2021 पुढे वाचा »

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top