पोलीस पाटील (Police Patil) निवडणूक लढवता येते का ?

पोलीस पाटील अथवा पोलीस पाटील पदाचा उमेदवार यांनी सहकारी संस्थेचा सदस्य / पदाधिकारी राहणे अथवा सहकारी संस्थेची निवडणूक लढविणे बाबत. …

पोलीस पाटील (Police Patil) निवडणूक लढवता येते का ? Read More »