Cashless Mediclaim समजून घेऊ या कॅशलेस विमा पॉलिसी..!

Cashless Mediclaim

Cashless Mediclaim एखाद्या आकस्मिक वैद्यकीय परिस्थितीमध्ये पैशांची गरज पडत असते. हॉस्पिटलमध्ये जितकी रक्कम सांगितली आहे, तितकी आपल्याकडे ताबडतोब उपलब्ध असेलच असे नाही. अनोळखी ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये असताना आर्थिक अडचण येऊ शकते. आपण जर आरोग्य विमा घेतला असेल तर कॅशलेस विमा खरेदी करावा. अडचणीच्या वेळी कॅशलेस विमा पॉलिसीच्या उपयोग होतो. कॅशलेस विमा घेतल्यानंतर आपल्याला हॉस्पिटलमध्ये पैसे भरावे […]

Cashless Mediclaim समजून घेऊ या कॅशलेस विमा पॉलिसी..! Read More »