आपले सरकार सेवा केंद्र चालकावर होणार कारवाई

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार पंचायत राज संस्थांच्या कारभारामध्ये ई-पंचायत प्रकल्पांअतर्गत अभिप्रेत असलेला सर्व कारभार संगणकीकृत करुन एकसूत्रता व पारदर्शकता आणणे, …

आपले सरकार सेवा केंद्र चालकावर होणार कारवाई Read More »