सरपंच सदस्य यांचे पद रद्द कधी होते?

ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच यांचे पद रद्द कधी होते? चला तर मग समजावून घेऊया. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 14 नुसार अनर्हता/ अपात्र सरपंच सदस्य यांचे पद रद्द कधी होते? समजण्यात येते :- कलम 14 (1) पुढील पैकी कोणतीही व्यक्ती पंचायतीचा सदस्य असणार नाही किंवा सदस्य म्हणून असण्याचे चालू राहणार नाही.(अ) ज्या व्यक्तीला या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी किंवा …

सरपंच सदस्य यांचे पद रद्द कधी होते? Read More »