Fal Pik Vima Yojana 2023 फळपीक विमा २०२३ अर्ज सुरू.…असा करा अर्ज……

Fal Pik Vima Yojana 2023

Fal Pik Vima Yojana 2023 केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी फळ पिक विमा योजना राबविण्यात येते. यामध्ये मृग बहार व आंबिया बहार अशा दोन ऋतूंसाठी शेतकऱ्यांना पिक विमा दिला जातो. महाराष्ट्र राज्यातील 26 जिल्ह्यामधील फळबागांना हवामान आधारित विमा योजना लागू करण्यात आलेली आहे. […]

Fal Pik Vima Yojana 2023 फळपीक विमा २०२३ अर्ज सुरू.…असा करा अर्ज…… Read More »