Shaikshanik Dhoran नवीन शैक्षणिक धोरण चालू होणार यावर्षीपासून…

Shaikshanik Dhoran

Shaikshanik Dhoran ह्यावर्षी पदवीच्या पहिल्या वर्षाचे नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आपल्या राज्यामध्ये करण्यात येणार असून B.A., B.Com. व B.Sc. च्या पहिल्या वर्षापासून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी नवनवीन चॉईस या अभ्यासक्रमासाठी मिळणार आहेत. असे असेल नवीन शैक्षणिक धोरण Shaikshanik Dhoran नवीन शैक्षणिक धोरण भारतीय अर्थशास्त्र,भारतीय तत्त्वज्ञान, भारतीय नीतिमत्ता आणि भारतीय परंपरा यासोबतच विद्यापीठामध्ये बाजाराला गरज असलेले अभ्यासक्रम हे […]

Shaikshanik Dhoran नवीन शैक्षणिक धोरण चालू होणार यावर्षीपासून… Read More »