traffic Police वाहतूक पोलिसांना गाडीची चावी काढण्याचा अधिकार आहे का….?

traffic Police

traffic Police वाहतूक पोलिसांना गाडीची चावी काढण्याचा अधिकार आहे का….? नाही, वाहतूक पोलिसांना वाहन चालकाच्या गाडीची चावी काढण्याचा अधिकार नाही. ते तुमच्या चालू गाडीची चावी काढून घेऊ शकत नाही. ते तसे करत असतील तर तुम्ही त्यांची तक्रार करू शकता. पण त्यावेळी तुमचे वर्तन हे चांगले असले पाहिजे.  traffic Police नाकाबंदीच्याा वेळी तपासणीसाठी पोलिसांना हात दाखवून […]

traffic Police वाहतूक पोलिसांना गाडीची चावी काढण्याचा अधिकार आहे का….? Read More »