Sim Card Update तुमचे जुने सिम कार्ड कोणी वापरत तर नाही ना..?

Sim Card Update

Sim Card Update आजकाल मोबाइल प्रत्येक जन वापरत असतो. आपण आपल्या मोबाइल मध्ये वापरत असलेले सिम काही काळानंतर त्या सिम कार्ड चा वापर करत नाही. परंतु ते सिम कार्ड दुसरे कोणी वापरू शकते. अशा बनावट सिम कार्ड चा वापर करून फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. आपल्याला सिम कार्ड वापरायचे नसल्यास आपण ते कार्ड ब्लॉक केले पाहिजे. […]

Sim Card Update तुमचे जुने सिम कार्ड कोणी वापरत तर नाही ना..? Read More »