Adoption law दत्तक अधिनियमातील महत्त्वाची माहिती…..!!

Adoption law

दत्तक अधिनियमातील महत्त्वाची माहिती दत्तक बाबत हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम (Adoption law), १९५६ मध्ये तरतुद केलेली आहे. या अधिनियमातील दत्तक संदर्भातील महत्वाची माहिती खालील प्रमाणे: भारतातील सर्व हिंदू धर्मियांना लागू आहे. Adoption law कलम ६ दत्तक ग्रहणासाठी आवश्यक बाबी दत्तक अधिनियमातील शर्ती येथे पहा कलम ८ हिंदू स्त्रीची दत्तक (Adoption law ) घेण्याची क्षमता. […]

Adoption law दत्तक अधिनियमातील महत्त्वाची माहिती…..!! Read More »