Mumbai Agnishaman Vibhag मुंबई अग्निशमन विभागात पद भरती.

Mumbai Agnishaman Vibhag

Mumbai Agnishaman Vibhag बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील मुंबई अग्निशमन दलात पद भरती जाहीर झाली आहे. यासाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अग्निशमन दलाच्या आस्थापनेवरील “अग्निशामक ” या संवर्गातील सध्या रिक्त असलेली व संभाव्य रिक्त पदे सरळ सेवा पद्धतीने भरावयाची आहे. जाहिरात व अधिकृत वेबसाइट पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा यासाठी उमेदवारांना ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करावयाचा आहे. अर्ज करण्याची […]

Mumbai Agnishaman Vibhag मुंबई अग्निशमन विभागात पद भरती. Read More »