Home/Flat Buying tips घर घेताय, या दहा गोष्टी तपासून घ्या!

Home/Flat Buying tips

आपण जे घर किंवा मोकळा प्लॉट (Home/Flat) विकत घेत आहोत. तो अनाधिकृत किंवा बोगस तर नाही ना ? याची खातर जमा करण्यासाठी जागरूक ग्राहकांनी अगोदर माहितीचा अधिकार वापरून खालील कागदपत्रांची खातरजमा केली पाहिजे. तसेच एखाद्या ठिकाणी होत असलेले बांधकाम अनाधिकृत वा बोगस तर नाही ना ? याचा शोध घेण्यासाठीही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना खालील कागदपत्रे माहिती […]

Home/Flat Buying tips घर घेताय, या दहा गोष्टी तपासून घ्या! Read More »