Low Sand Rates स्वस्त दरात मिळणार रेती, घरकुलांना मिळणार गती……….!!

Low Sand Rates

Low Sand Rates नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केला आहे. 1 मे पासून 7,000 रुपयांना मिळणारी ट्रॅक्टर भर वाळू महाराष्ट्र राज्यात केवळ सहाशे रुपयांना मिळणार आहे. नवीन धोरणानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना 600 रुपये प्रति ब्रास किंवा 133 रुपये प्रति मॅट्रिक टन इतक्या […]

Low Sand Rates स्वस्त दरात मिळणार रेती, घरकुलांना मिळणार गती……….!! Read More »