What is Zero FIR? Zero FIR म्हणजे काय?

What is Zero FIR

What is Zero FIR, Zero FIR म्हणजे काय? – एखाद्या गुन्ह्या बद्दल FIR हा घटना स्थळापासून लाभ नोंदवण्याची गरज पडते  तेव्हा पोलीस ठाण्यात FIR नोंदविला जातो तेव्हा त्याला Zero FIR म्हणतात. त्यात घटनेचे कलम नोंदले जात नाही. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या देशाच्या न्याय व्यवस्थेनुसार एखादा गुन्हा झाल्यास, घटनेची FIR कोणत्याही जिल्ह्यात दाखल केली जाऊ शकते. सर्वप्रथम […]

What is Zero FIR? Zero FIR म्हणजे काय? Read More »